Bakı şəhəri, 6-cı mikr-on,

Cavadxan küç., 32, məhəllə 15,

akademik Z.Əliyeva adına MOM,

6-cı mərtəbə, kabinet № 6018

Eksimer-lazer şöbəsi,

tibb üzrə fəlsəfə doktoru Mirişova Mirana.

Адрес эл. почты: