Sağlam tələbə - sağlam ölkə!

Seçenov Universitetinin Bakı filialı, Heydər Əliyev Fondu, Akademik Z. Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi ilə birgə təşkil olunan onlayn-seminar. 07 may 2022.

14-15 Oktyabr 2022 il

TCOD və Azərbaycanın Gənc Oftalmoloqlarının 14-cü Beynəlxalq Konfransı MÖVZU: "Use of the Avedro KXL system in the Corneal cross-linking technique".

18.11.2022. Telekörpü Moskva - Bakı.

Akad. Z.Əliyeva adına MOM-i və akad. S.N.Fedorov ad. МНТК "Микрохирургия глаза" arasında on-line konfrans: Oftalmologiyanın aktual problemləri

Telekörpü Moskva - Bakı

Mövzu: "Применение метода ФРК совместно технологий KXL у пациентов с кератоконусом начальной стадии"

Выступления на конференциях и конгрессах

 1.      30.10.2009 - Gənc oftalmologların III-cü konfransı. “Отдаленные результаты передней глубокой ламеллярной кератопластики при кератоконусе III степени.” Баку, Азербайджан.
 2.      03.12.2010 - Gənc oftalmologların IV-cü konfransı. “РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ РОГОВИЦЫ  ПРИ  КЕРАТОКОНУСЕ  МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ 
  ИНТРАКОРНЕАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ  И  КРОССЛИНКИНГОМ РОГОВИЦЫ.” Баку, Азербайджан.
 3.      02.06.2012 - TCOD Istanbul. ”Femto-Lasik - bizim seçimimizdir.” Стамбул, Турция.
 4.      09.10.2013 - XXXI Congress of the ESCRS. “Clinical and the functional results of correction of mixed astigmatism by FemtoLASIK with SCA Treatment Method.” Амстердам, Нидерланды.
 5.      29.11.2013 - VII-я Конференция молодых офтальмологов.  “QARIŞIQ ASTİQMATİZMLİ XƏSTƏLƏRDƏ SCA Treatment Method İLƏ FEMTO – LASİK TEXNOLOGİYASININ İSTİFADƏSİNİN KLİNİK VƏ FUNKSİONAL NƏTİCƏLƏRİ.“ Баку, Азербайджан.
 6.      16.09.2014XXXII Congress of the ESCRS.  "Determination and comparison of degrees of severity of dry eye syndrome after Femto-LASIK and photorefractive keratectomy (PRK): 12 months after the surgery." Лондон, Великобритания.
 7.      28.11.2014 - VIII-я Конференция молодых офтальмологов. "ИЗУЧЕНИЕ  ФОТОПРОТЕКЦИИ  И КЕРАТОТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  ПРИ  РЕФРАКЦИОННОЙ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ  АБЛЯЦИИ РОГОВИЦЫ,  НАСЫЩЕННОЙ РИБОФЛАВИНОМ." Баку, Азербайджан.
 8.      07.09.2015XXXIII Congress of the ESCRS. "Clinical results of refractive excimer laser ablation of cornea, saturated with riboflavin, in patients with high myopia." Барселона, Испания.
 9.      10.06.2016 - Georgian Ophthalmological Society (GOC) and European Society of Ophthalmology (SOE) 2nd Joint Meeting. "Clinical and functional results of correction of high myopia in patients with amblyopia by FEMTO-LASIK with method of ablation custom Q (F-CAT)." Тбилиси, Грузия.
 10.      25.11.2016 - Gənc oftalmologların X-cu konfransı. “Yüksək dərəcəli miopiya və ambliopiyalı xəstələrdə Custom –Q (F –CAT) ablyasiya alqoritmi ilə Femto – LASİK korreksiyasının kliniko – funksional nəticələri”. Гянджа, Азербайджан.
 11.      20.10.2017 – Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin 4-cü regional konfransı. “Qarışıq astiqmatizmli xəstələrdə Femto-Lasik texnologiyasının istifadəsi”. Naxçivan, Azərbaycan.

 12.      25.05.2018 – Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloqlar Dərnəyinin (TCOD) təşkil etdiyi «Katarakta və refraktiv cərrahiyyə» beynalxalq kursu. «Внедрение эксимерного лазера; прошлое и настоящее» Ташкент, Узбекистан.

 13.      08.06.2018 – Международная конференция Восток – Запад. «Применение метода Femto – Lasik для коррекции остаточных рефракционных ошибок после хирургии катаракты» Уфа, Республика Башкортостан.

 14.      24.09.2018 – XXXVI Congress of the ESCRS. «Application of Femto-Lasik method for correction of residual refractive errors after cataract surgery» Вена, Австрия.

 15.      26.10.2018 – Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin 6-ci regional konfransı. «Qarışıq astiqmatizmli xəstələrdə Femto-Lasik texnologiyasının istifadəsi» Ленкорань, Азербайджан.

 16.      30.11.2018 – Gənc oftalmologların XII konfransı. «Femto-Lasik üsulun kataraktanın ekstraksiyası və İOL-un implantasiyası əməliyyatdan sonra qalıq refraksiyon səhvlərin korreksiyası üçün tətbiqi» Нахичеван, Азербайджан.

 17.     15.05.2020 - Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin (AOC) 5-ci toplantısı (on-line vebinar). "Eksimer lazer ilə kataraktanın ekstraksiyası və İOL-un implantasiyası əməliyyatından sonra refraksiyanın korreksiyası". Баку, Азербайджан.
 18.     31.05.2021 - Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin (AOC) və Türk Cümhuriyyətləri Ofatlmologiya Dərnəyinin (TCOD) "Müxtəlif refraksion patologiyalar zamanı müasir yanaşma" adlı on-line konfransı.
 19.    13.05.2022 - Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin 8-ci Regional Konfransı. "Astiqmatizm və yüksək dərəcəli miopiyalı xəstələrdə FEMTO-LASİK korreksiyası. Nəticələr". Gəncə, Azərbaycan.
 20.    07.05.2022 - İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin (Seçenov Universiteti) Bakı filialının Heydər Əliyev Fondu, Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi və Azərbaycan Tələbə-Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə birlikdə Sağlamlıq Universiteti çərçivəsində təşkil etdiyi onlayn-seminar. Mövzu: "EXCIMER LASER əməliyyatı. Eynəksiz dünya". Bakı, Azərbaycan.
 21.   14-15.10.2022 - TCOD və Azərbaycanın Gənc Oftalmoloqlarının 14-cü Beynəlxalq Konfransı. MÖVZU: "Use of the Avedro KXL system in the Corneal cross-linking technique". Bakı, Azərbaycan.
 22.    18.11.2022 - Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və akademik S.N.Fedorov adına Federal Dövlət Aqrar Universitetinin Milli Tibbi Tədqiqat Mərkəzi МНТК "Микрохирургия глаза" onlayn konfrans keçirilib.
  Telekörpü Moskva - Bakı: "Oftalmologiyanın aktual problemləri". Mövzu: "Применение метода ФРК совместно технологий KXL у пациентов с кератоконусом начальной стадии". Bakı, Azərbaycan.

Gəncə

13.05.2022 - Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin 8-ci Regional Konfransı

15.05.2020 - Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin (AOC) 5-ci toplantısı (on-line vebinar).

15.05.2020 - Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin (AOC) 5-ci toplantısı (on-line vebinar).

31.05.2021

Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin (AOC) və Türk Cümhuriyyətləri Ofatlmologiya Dərnəyinin (TCOD) on-line konfransı.

31.05.2021

Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin (AOC) və Türk Cümhuriyyətləri Ofatlmologiya Dərnəyinin (TCOD) on-line konfransı.

24.09.2018 – XXXVI Congress of the ESCRS. «Application of Femto-Lasik method for correction of residual refractive errors after cataract surgery» Вена, Австрия

24.09.2018 – XXXVI Congress of the ESCRS. «Application of Femto-Lasik method for correction of residual refractive errors after cataract surgery» Вена, Австрия

20.10.2017 – Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin 4-cü regional konfransı. Naxçıvan, Azə

25.05.2018 – Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloqlar Dərnəyi (TCOD). «Katarakta və refraktiv cərrahiyyə» beynalxalq kursu. Daşkənd, Özbəkistan

26.10.2018 – Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin 6-ci regional konfransı. «Qarışıq astiqmatizmli xəstələrdə Femto-Lasik texnologiyasının istifadəsi» Ленкорань, Азе

10.06.2016. Тбилиси, Грузия

Georgian Ophthalmological Society (GOC) and European Society of Ophthalmology (SOE) 2nd Joint Meeting

25.11.2016. Гянджа, Азербайджан

Gənc oftalmologların X-cu konfransı.

08.06.2018 – Международная конференция Восток – Запад. «Применение метода Femto – Lasik для коррекции остаточных рефракционных ошибок после хирургии катаракты» Уфа,

08.06.2018 – Международная конференция Восток – Запад. «Применение метода Femto – Lasik для коррекции остаточных рефракционных ошибок после хирургии катаракты» Уфа,

08.06.2018 – Международная конференция Восток – Запад. «Применение метода Femto – Lasik для коррекции остаточных рефракционных ошибок после хирургии катаракты» Уфа,

XXXII-ой Конгресс ESCRS, Лондон, 2014 год

XXXII-ой Конгресс ESCRS, Лондон, 2014 год

VIII Конференция молодых офтальмологов, Баку, 2014 год

19th ESCRS Winter Meeting, 20 - 22 Feb 2015, Istanbul

19th ESCRS Winter Meeting, 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey.

XXXIII-ой Конгресс ESCRS, Барселона, 2015 год

5-9 september, Fira Gran Via, Barcelona

III-я Конференция молодых офтальмологов. Баку, 2009 год

IV-я Конференция молодых офтальмологов. Баку, 2010 год

Симпозиум TCOD, Стамбул, 2012 год

XXXI-ый Конгресс ESCRS, Амстердам, 2013 год

VII-я Конференция молодых офтальмологов. Баку, 2013 год

Список опубликованных статей


1.   Аббасова И.Н., Мустафа-заде Н.Е., Миришова М.Ф., Абдулалиева Ф.И. “КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ТОНКОЙ РОГОВИЦЕЙ МЕТОДОМ FEMTO-LASIK С ТОПОГРАФИЧЕСКИ ПОДДЕРЖАННЫМ МЕТОДОМ АБЛЯЦИИ.” Современные аспекты офальмологии. Сборник статей. Баку 3 декабря 2010 год, стр. 41-43


 2.  Абдулалиева Ф.И., Миришова М.Ф., Аббасова У.А. “Кросслинкинг роговичного коллагена - способ лечения кератоконуса.” Офтальмология. Научно- практический журнал, г.Баку, 2010/4 стр. 98-101

 http://oftalmologiya.az/journal/articles/2010/04/98-101.pdf


  3.  Миришова М.Ф., Аббасова И.Н., Абдулалиева Ф.И. “ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ РОГОВИЦЫ ПРИ КЕРАТОКОНУСЕ МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАКОРНЕАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ И КРОССЛИНКИНГОМ РОГОВИЦЫ.” Современные аспекты офальмологии. Сборник статей. Баку 3 декабря 2010 год, стр. 91-93


  4.  Миришова М.Ф., "Покажи мне свой глаз и я скажу кто ты" журнал Глаз и XXI век, 2011/1

 http://katarakte.net/index.php?id=71


   5.  Абдулалиева Ф.И., Гусейнов Х. Р., Миришова М.Ф.  “Оптический когерентный томограф переднего сегмента глаза “ Visante OCT”.” Офтальмология. Научно- практический журнал, г.Баку, 2011/1 (5) стр. 93-97

http://oftalmologiya.az/journal/articles/2011/05/93-97.pdf


  6.  Абдулалиева Ф.И., Миришова М.Ф.  “Клинические результаты имплантации факичных интраокулярных линз ARTISAN и ARTIFLEX с дооперационным моделированием линз на аппарате Pentacam HR ( Oculus).” Офтальмология. Научно- практический журнал, г.Баку, 2011/1 (5) стр. 33-38

 http://oftalmologiya.az/journal/articles/2011/05/33-38.pdf


  7.  Poster-abstract: Farah Abdulaliyeva, Inara Abbasova, Mirana Mirishova. “Result of the 2-staged treatment of keratoconus with implantation of the intracorneal segments and corneal collagen crosslinking.” 15-th ESCRS Winter Meeting, 18th-20th Feb 2011, Istanbul Turkey

 http://escrs.org/abstracts/details.asp?confid=5&type=poster&sessid=177&paperid=8493


  8.  Намазова И. К., Шамилова Ф.Г., Гашимова Н. Ф., Заргарли И.А.,  Несруллаева М. М., Миришова М.Ф., Гасанов Д.Ф., Гусейнов Э. С., Кулиев Э.Р. “К вопросу диагностических возможностей оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза при механической травме.” Офтальмология. Научно- практический журнал, г.Баку, 2012/1 (8) стр.  98-105

 http://oftalmologiya.az/journal/articles/2012/08/98-106.pdf


  9.  Миришова М.Ф., Султанова А. И., Сафарова А. Н. “Клинико-функциональные результаты применения гибридных контактных линз Clear Kone у пациентов с кератоконусом, после проведения кросслинкинга роговичного коллагена и имплантации интрастромальных колец.”  Актуальные проблемы офтальмологии. Материалы международной научной конференции. Баку 26-28 апреля.  Стр. 153-155. Тезис


  10.  Миришова М.Ф., Гурбанов Р.С. “Клинико-функциональные результаты применения гибридных контактных линз Clear Kone у пациентов с кератоконусом, до и после проведения кросслинкинга роговичного коллагена.” Офтальмология. Научно- практический журнал, г.Баку, 2013/2 (12) стр. 72-75

 http://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2013/12/72-76.pdf


  11.  Султанова А. И., Миришова М.Ф. “Клинико-функциональные результаты коррекции смешанного астигматизма методом FEMTO-LASIK.” Офтальмология. Научно- практический журнал, г.Баку, 2013/2 (12) стр. 77-80

 http://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2013/12/72-76.pdf


  12.  Корниловский И,М., Султанова А.И., Миришова М.Ф. , Сафарова А.Н. “ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ ЛОРНОКСИКАМА ПРИ ЭПИБУЛЬБАРНОМ ПРИМЕНЕНИИ.” Катарактальная и рефракционная хирургия -2013, том 13 ( N 4).


  13.  Корниловский И.М., Султанова А.И., Сафарова А.Н., Миришова М.Ф. "Патогенез субэпителиальной фиброплазии после ФРК и новые подходы к её профилактике на основе фотопротекции." // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии -2013., Сб. научн. статей, М.,2013._С.259-263. больницы им. Т.И.Ерошевского и 20-ти летию ЦКЗ “ОКТОПУС”, Самара,2013.-С.19-31. 


  14.  Poster-abstract: Mirana Mirishova, Aytan Sultanova. “Clinical and functional results of correction of mixed astigmatism by FemtoLasik with Standart SCA method of ablation.”  XXXI Congress of the ESCRS, 5-9 october 2013, Amsterdam  

 http://escrs.org/abstracts/details.asp?confid=16&type=poster&sessid=457&paperid=19643


 15.  Корниловский И,М., Султанова А.И., Миришова М.Ф. , Сафарова А.Н.  "Первые клинические результаты лазерной рефракционной хирургии роговицы с фотопротекцией."// Катарактальная и рефракционная хирургия -2014, том 14 ( N 1).


 16.  Mirishova M., Sultanova A. "Determination and comparison of degrees of severity of dry eye syndrome after Femto-LASIK and photorefractive keratectomy (PRK): 12 months after the surgery." XXXII Congress of the ESCRS, 13-17 September 2014, Excel, London, UK.

 http://www.escrs.org/london2014/programme/free-papers-details.asp?id=22114&day=0 

______________________________________________________________________________________

17.  Касимов Э.М., Агаева Ф.А., Миришова М.Ф.  "Клинико-морфологическая и функциональная оценка фильтрационных подушек после трабекулоэктомии с имплантацией коллагенового матрикса OLOGEN."  Офтальмология. Научно-практический журнал, г.Баку, 2014/1 (14) стр. 68-74

http://oftalmologiya.az/journal/articles/2014/14/68-75.pdf

______________________________________________________________________________________

18.  Касимов Э.М., Миришова М.Ф.  "ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА ПОСЛЕ ФОТОРЕФРАКТИВНОЙ КЕРАТЭКТОМИИ И FEMTO-LASIK." Офтальмология. Научно-практический журнал, г.Баку, 2014/2 (15) стр. 25-29

http://oftalmologiya.az/journal/articles/2014/15/25-29.pdf

______________________________________________________________________________________

19.  Султанова А.И., Миришова М.Ф., Сафарова А.Н.  "ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РЕФРАКЦИОННОЙ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ С ФОТОПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТОЙ РОГОВИЦЫ." Офтальмология. Научно-практический журнал, г.Баку, 2014/2 (15) стр. 63-68

http://oftalmologiya.az/journal/articles/2014/15/63-69.pdf

______________________________________________________________________________________

20.  Миришова М.Ф., Султанова А.И. "ЭФФЕКТ ФОТОПРОТЕКЦИИ ПРИ РЕФРАКЦИОННОЙ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ РОГОВИЦЫ НАСЫЩЕННОЙ РИБОФЛАВИНОМ." Офтальмология. Научно-практический журнал, г.Баку, 2014/3 (16) стр. 84-87

http://oftalmologiya.az/journal/articles/2014/16/84-88.pdf

______________________________________________________________________________________

21.  Сафарова А.Н., Султанова А.И., Миришова М.Ф.  "ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ РОГОВИЦЫ."  Офтальмология. Научно-практический журнал, г.Баку, 2014/3 (16) стр. 93-96

http://oftalmologiya.az/journal/articles/2014/16/93-96.pdf

______________________________________________________________________________________

22. Mirishova Mirana, Co Author(s): E. Kasimov. "Features of formation of the corneal flap in patients with flat cornea by the methods FemtoLASIK and LASIK". 19th ESCRS Winter Meeting, 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey.

http://www.escrs.org/istanbul2015/programme/posters-details.asp?id=22895

______________________________________________________________________________________

23. Mirishova Mirana, Co Author(s): E. Kasimov. "Effect of photoprotection in refractive excimer laser ablation on saturated with riboflavin cornea". 19th ESCRS Winter Meeting, 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey.

http://www.escrs.org/istanbul2015/programme/posters-details.asp?id=22894

______________________________________________________________________________________

24.  Миришова М.Ф.  "СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РОГОВИЧНОГО ЛОСКУТА У ПАЦИЕНТОВ С ПЛОСКОЙ РОГОВИЦЕЙ И ВЫСОКОЙ МИОПИЕЙ, МЕТОДАМИ LASIK И FEMTO-LASIK".  Офтальмология. Научно-практический журнал, г.Баку, 2015/1 (17) стр. 66-71

http://oftalmologiya.az/journal/articles/2015/17/66-71.pdf

______________________________________________________________________________________

25.  Миришова М.Ф.  "КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФРАКЦИОННОЙ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ РОГОВИЦЫ, НАСЫЩЕННОЙ РИБОФЛАВИНОМ, У ПАЦИЕНТОВ С МИОПИЕЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ И АМБЛИОПИЕЙ". Азербайджанский Медицинский журнал (Azərbaycan Tibb Jurnalı), №3, 2015 год, стр. 76-79

_____________________________________________________________________________________

26.  Гусейнов Э.С., Миришова М.Ф., Байрамова Х.О. "ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РОГОВИЦЫ У БОЛЬНЫХ С ПРОНИКАЮЩИМИ РАНЕНИЯМИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ РОГОВИЧНЫХ ШВОВ." Офтальмология. Научно-практический журнал, г.Баку, 2015/3 (19) стр. 58-63

http://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2015/19/58-63.pdf

______________________________________________________________________________________

27.  Free paper: M. Mirishova, J. Nazarli, E. Kasimov. "Clinical results of refractive excimer laser ablation of cornea saturated with riboflavin in patients with high myopia." XXXIII Congress of the ESCRS - Barcelona 2015

http://www.escrs.org/abstracts/details.asp?confid=20&sessid=674&type=Free&paperid=24478

______________________________________________________________________________

28. Poster-abstract: L. Bilandarli, B. Babayeva, M. Mirishova.  "Comparison of anterior segment measurements obtained by two different devices in keratoconic and healthy eyes." 19th ESCRS Winter Meeting, Athens - 2016

http://www.escrs.org/abstracts/details.asp?confid=21&sessid=712&type=Poster&paperid=25249

_____________________________________________________________________________

 29. Igor M. Kornilovskiy, Elmar Mustafa oglu Gasimov, Aytan Ihtiyar gizi Sultanova, Aleksandr Burtsev, and Mirana Farhad gizi Mirishova. "An Experimental Evaluation of a Photoprotection By Riboflavin in The Excimer Laser Refractive Keratectomy". Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences,  Volume 7, Issue 6, 2016 (November - December)

http://www.rjpbcs.com/pdf/2016_7(6)/[27].pdf

___________________________________________________________________________________

30. E. Huseynov, M. Mirishova, H. Bayramova. "Features of corneal surgery in patients with penetrating wounds of the eyeball."// XXXIV Congress of the ESCRS, Copenhagen, 2016, e-poster presentation.

http://www.escrs.org/abstracts/details.asp?confid=22&sessid=723&type=Poster&paperid=25823

______________________________________________________________________________________

31. M. Mirishova. Poster-Abstract: "Clinical and functional results of correction of high myopia in patients with amblyopia by FEMTO-LASIK with method of ablation custom Q (F-CAT)." Georgian Ophthalmological Society (GOC) and European Society of Ophthalmology (SOE) 2nd Joint Meeting.Тбилиси, Грузия.

http://igos.ge/programm7.pdf

______________________________________________________________________________________

32. Миришова М.Ф., Мамедбейли А.И. «Клинико-функциональные результаты коррекции миопии высокой степени у пациентов с амблиопией методом Femto-Lasik с алгоритмом абляции CustomQ (F-CAT)». Офтальмология. Научно - практический журнал, г.Баку, 2016/3 (22) стр. 75-78

http://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2016/22/75-79.pdf

______________________________________________________________________________________

33. Poster- abstract: M. Mirishova, E. Kasimov. «Clinical results of the correction of mixed astigmatism by FemtoLASIK surgery after cataract phacoemulsification and IOL implantation» XXXV Congress of the ESCRS – Lisbon 2017

http://www.escrs.org/abstracts/details.asp?confid=24&sessid=1095&type=poster&paperid=29445

____________________________________________________________________________________

34. Э.М.Касимов, М.Ф.Миришова. «Применение метода Femto – Lasik для коррекции остаточных рефракционных ошибок после хирургии катаракты.» Точка зрения. Восток – Запад. Научно-практический журнал, г.Уфа 2018/1 стр.77-80

http://2018.eastwestufa.ru/upload/magazine/J_2018_1.pdf

__________________________________________________________________________________

35.  Poster- abstract: M. Mirishova, E. Kasimov. «Application of Femto-Lasik method for correction of residual refractive errors after cataract surgery.» XXXVI Congress of the ESCRS - Vienna2018

http://www.escrs.org/abstracts/details.asp?confid=26&sessid=1185&type=poster&paperid=31360

__________________________________________________________________________________

36. Mirişova M.F. “Kataraktanın ekstraksiyası və intraokulyar linzaların implantasiyası əməliyyatından sonra qalıq refraksion səhvlərin Femto-Lasik üsulu ilə korreksiyası". Oftalmologiya. Elmi - praktik jurnal, Bakı ş., 2018/3 (28) səh. 19-23

http://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2018/28/19-24.pdf

 ___________________________________________________________________________________________

37. Миришова М.Ф. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОРЕФРАКЦИОННОЙ КЕРАТЭКТОМИИ НА ФОНЕ ПРОВЕДЕННОГО КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЦЫ В ЛЕЧЕНИИ МИОПИИ И АСТИГМАТИЗМА ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ КЕРАТОКОНУСЕ". Oftalmologiya. Elmi - praktik jurnal, Bakı ş., 2019/3 (31), səh. 65-69

http://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2019/31/65-70.pdf

________________________________________________________________________________________

38. Назарли Д.А., Миришова М.Ф. "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ". Azərbaycan Oftalmologiya Jurnalı, Bakı ş., 2020, №3/cild 34, səh. 55-62

http://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2020/34/55-62.pdf

_______________________________________________________________________________________

39. Миришова М.Ф., Назарли Д.А. "НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОРЕФРАКЦИОННОЙ КЕРАТЭКТОМИИ ПРИ МИОПИИ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ В ГЯНДЖИНСКОМ ФИЛИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ ИМЕНИ АКАД. ЗАРИФЫ АЛИЕВОЙ". Azərbaycan Oftalmologiya Jurnalı, Bakı ş., 2021, №3/cild 38, səh. 32-37

https://www.oftalmologiya.az/journal/articles/2021/38/32-38.pdf

 

 

Комментарии

11.08.2020 22:08

Etyen Hasanov

Мирана-ханум, как с вами связаться?

13.08.2020 09:50

Мирана Миришова

Здравствуйте! Контактный номер: 050 391 75 35

26.03.2019 14:45

али

Мирана ханум, прошу Вас ответчайте пожалуйста, Трансэпителиальный или традиционный кросслинкинг при кератоконусе - что лучше?

26.03.2019 17:13

Мirana

Уважаемый Али, в большинстве случаев традиционный кросслинкинг оказывает наиболее лучший эффект. Но бывают такие случаи, когда необходим именно трансэпителиальный. Так что подход индивидуален.

27.10.2015 14:50

Konul

Mirana, molodeç. Tak derjat.

23.09.2014 09:33

Jeyhun

Поздравляю! Отличное выступление было, уверенное. И в дебатах в президиуме достойно отстояла свою позицию.

23.09.2014 15:33

Mirana

Spasibo!