Eksimer-lazer şöbəsində bütün növ lazer əməliyyatları aparılır:

 

 • PRK, LASİK, LASEK, Femto-LASİK, Epi-LASİK
   

Yüksək dərəcəli ammetropiyalarda isə aşağıdakı əməliyyatlar icra olunur:

 • Müxtəlif növ Fakik linzaların implantasiyası
 • Multifokal linza implantasiyası ilə şəffaf büllurun ekstraksiyası

 

Bundan başqa keratokonusun müalicəsi üçün aşağıdakı əməliyyatlar icra olunur:

 • Buynuz qişanın krosslinkinqi
 • Intrakorneal seqmentlərin implantasiyası
 • Torik linzaların implantasiyası
 • Avtomatlaşdırılmış dərin laylı keratoplastika
 • Dəlib-keçən  keratoplastika

 

Femtosekond lazerin üstünlükləri:

 • Hətta 10 mikrondan da az həssaslıqla ideal kəsilmiş fleb səthi
 • Qüsursuz kəsilmiş fleb kənarı – belə ki, əməliyyatdan bir gün sonra kəsik yerini təyin etmək mümkün olmur
 • Çox qısa müddətdə sizi bela heyrətləndirəcək görmənin əldə olunması
 • Proseduranın təmamən agrısız və hətta pasientdə diskomfort hissi belə vermədən icra olunması
 • Əmaliyyat boyunca pasientdə görmənin təmin olunması
 • Çox cüzi vakum dəyərindən istifadə olundugu  üçün  əməliyyatdan sonra gözdə heç bir qızartının (mikrohematomanın) olmaması
 • Və ən əsası kənardan hec bir müdaxilə olmadan ultradəqiq kompüter sistemləri vasitəsi ilə əməliyyatın gedişinə və ugurla tamamlanmasına cihaz tərəfindən tam nəzarətin olması.
 • Diaqnostik avadanlıq Ümumi:

  ------------------------------------
  keratorefraktometr
  ------------------------------------
  pnevmotonometr
  ------------------------------------
  lensmetr
  ------------------------------------
  biomikroskop
  ------------------------------------
  avtorefraktor (foropter)

 • Diaqnostik avadanlıq Xüsusi:

  -----------------------------------
  Visante OCT (gözün ön seqmenti üçün optik koherent tomoqraf)
  ------------------------------------
  Wavefront Aberrometr Analyzer WaveLight
  ------------------------------------
  Diaqnostik sistem Oculyzer WaveLight
  ------------------------------------
  Keratotopoqraf ALLEGRO Topolyzer VARIO Wave Light
  ------------------------------------
  Pentacam (göz almasının ön seqment və buynuz qişanın analizatoru)
  ------------------------------------
  Atlas (topoqraf)
  ------------------------------------
  WaveFront (MEL-80 Excimer lazerə adaptasiya olunmuş)
  ------------------------------------
  PacScan (əl paximetri)

 • Əməliyyat cihazları:


  ------------------------------------
  WaveLight EX 500 (excimer laser ALLEGRETTO, ALCON, ABŞ )
  ------------------------------------
  WaveLight FS 200 (femtosecond laser ALLEGRETTO, ALCON, ABŞ)
  ------------------------------------
  WisuMax (femtosecond laser, Carl Zeiss, Almaniya)
  ------------------------------------
  MEL-80 (excimer laser, Carl Zeiss, Almaniya)
  ------------------------------------
  Gebauer (microepikeratom)